(C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
Med enerett.


Readme.htm opprettet 30. 04 2009																				
																																				
Viktig-fil for installasjonspakkene for AR813x/AR815x														

Støtter: Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet-kontroller					
	
Operativsystemer:																										
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003				         
Windows XP x64, Windows Server 2003 x64                
Windows Vista, Windows Vista x64	
Windows 7, Windows 7 x64																				

Denne filen inneholder
1  Oversikt

Driverinstallasjonspakken inneholder driver for Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet-kontroller.

Denne Viktig-filen forklarer hvordan driveren og installasjonspakken installeres på en maskin som kjører ett av følgende operativsystemer:

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

2  Installasjon

Windows-operativsystemet gjenkjenner adapteren automatisk. Avbryt alle dialogbokser om at operativsystemet prøver å installere 
driveren automatisk. 


Merk: Brukeren må logge på med administrative rettigheter for å kunne installere driveren.

Gjør følgende for å installere driveren:

1. Kjør installasjonsfilen Setup.exe.
2. Følg instruksjonene som vises under installasjonsprosedyren.

3  Stille installasjon

Hvis du vil installere driveren stille, bruker du følgende kommandoer.

setup.exe /s

4  Avinstallasjon

Bruk følgende prosedyre hvis du vil avinstallere driveren.


Fjerning av driver

1. Gå til Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer.
2. Finn "Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet-driver", velg den og klikk på Fjern-knappen.

Kontakt kundestøtte for mer informasjon.


*** Slutt på Viktig-fil ***